Insättningsgaranti

Om ett sparkonto har insättningsgaranti betyder det att den svenska staten och Riksgälden betalar tillbaka dina pengar om företaget som ger ut sparkontot går i konkurs. Idag skyddar den statliga insättningsgarantin upp till ett belopp på 950 000 kronor, efter en ny lag som tillträdde 1 juli 2016.
 
Över 950 000 kronor så täcker inte insättningsgarantin längre, så har du en högre summa sparande än så så bör du sprida ut dina pengar på flera olika sparkonton hos olika banker eller kreditinstitut. Utöver att Riksgälden betalar tillbaka dina pengar så ersätter de också den upparbetade räntan på sparkontot som du skulle ha rätt till. Att spara pengar med bankgaranti och statlig insättningsgaranti är därför mycket tryggt i tider av finansiell oro där risken finns att finansiella aktörer går i konkurs.

Senaste exemplet då insättningsgarantin kom till räddning var när HQ Bank i Sverige gick omkull, många människor fick tillbaka sina pengar med hjälp av garantin. Likadant var det under åren 2008-2009 då över 85 banker gick i konkurs i USA, amerikanska staten och FED gick in och återbetalade många småsparare. På startsidan har vi listat sparkonton med högsta sparräntan där du kan se vilka av kontona som har insättningsgaranti.

Vilka gäller insättningsgarantin för?

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd som Riksgälden skapade för att du som investerare och sparare ska känna trygghet. Insättningsgarantin och även investerarskyddet gäller för alla typer av kunder som till exempel privatpersoner, omyndiga personer, dödsbon och företag samt juridiska personer som aktiebolag. Staten garanterar som vi skrivit tidigare alla de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Finansinspektionen tar beslut när insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten. Enligt Riksgäldens hemsida så uppgick insättningsgarantifondens värde till ca 30 miljarder kronor den 31 december 2013. Totalt har vi svenskar dock betydligt mer pengar insatta på sparkonton här i Sverige. Enligt statistik från SCB hade svenskarna under juli månad 2014 totalt 1 321 miljarder kronor insatta på sparkonton. Vi gör därför klokt i att fråga oss om insättningsgarantin verkligen är så trygg som vi tror? Risken för att alla banker med sparkonton går omkull samtidigt är förstås liten, men ändå. I slutändan får vi själva avgöra vad vi känner oss bekväma med, höga sparräntor till ”hög risk” eller låg sparränta till ”låg risk”.

Finns det nackdelar med insättningsgaranti?

Det finns få nackdelar med en statlig insättningsgaranti när det gäller din trygghet. Däremot om vi ska titta på uppsidan och den avkastning du kan få så är det oftast så att ett sparkonto med insättningsgaranti ger lägre ränta och avkastning. Och det är ju mindre bra för din framtid då du givetvis vill ha så hög sparränta som möjligt till så låg risk som möjligt. Nackdelen med statlig insättningsgaranti är alltså att det finns få sparkonton som erbjuder en hög ränta när garantin gäller.

Ska du ha den högsta sparräntan måste du vara beredd att tumma på skyddet med insättningsgaranti, vilket inte behöver betyda att du utsätter dina pengar för högre risk. Många sparbanker och kreditinstitut som erbjuder oss de bästa sparräntorna har faktiskt en gedigen och stabil verksamhet i grunden som borgar för att de kan fortsätta betala ut höga sparräntor under dåliga tider utan att ens vara i närheten av att gå i konkurs. På topplistan har företag som Akelius haft hög sparränta i 30 år utan att varit i närheten av konkurs. Vilket förstås är mycket attraktivt för oss som vill ha en högre sparränta än inflationen.

Högre ränta än inflationen?


En tecknad humoristisk bild av Ben Bernanke som trycker nya pengar med sedelpressen. Ett allvarligt budskap finns i bilden och det är förstås att dina pengar blir mindre värda i takt med inflation och att nya pengar skapas. Se därför till att ha dina pengar investerade på sparkonton som ger en hög ränta.