Spara till dina barn

Av | september 17, 2018

Spara till barn

Att spara pengar till barnen är något som börjar bli allt vanligare bland småbarnsföräldrar. Om du börjar tidigt kan små summor hinna växa sig stora. Skulle du exempelvis spara barnets halva barnbidrag på 625 kronor per månad blir det 135 000 kronor på barnets 18 årsdag. Då har vi räknat med att du lagt pengarna i ett sparkonto utan ränta.

Det du bör tänka på innan du börjar spara till dina barn

Innan du börjar spara är det viktigt att fundera på om du ska öppna kontot i ditt eller barnets namn. I vems namn du öppnar kontot kommer att få en direkt påverkan på hur pengarna kan disponeras. Det påverkar även vad som händer med pengarna vid ett plötsligt dödsfall.

Konto i ditt namn

Om du öppnar ett konto i ditt namn är pengarna dina och du kan disponera över dem som du vill. Du kan även själv bestämma när ditt barn ska få tillgång till pengarna. Det blir dock viktigt att du skriver ett testamente över vem som pengarna ska tillfalla vid den situation att du inte hinner lämna över pengarna. Annars kommer pengarna att delas lika mellan dina arvtagare.

Konto i barnets namn

När du öppnar ett konto i barnets namn blir pengarna låsta och du kan då endast använda pengarna till sådant som gynnar barnet. Exempelvis barnets uppehälle eller studier. När du öppnar konto i barnets namn blir det även lite annat som måste funderas på: exempelvis om båda föräldrarna ska ha tillgång till kontot samt om det ska läggas till en spärr som gör att det inte går att ta ut några pengar.

På barnets 18 årsdag går pengarna automatiskt över till barnet. Fram till dess är det föräldrarna som i egenskap av förmyndare som tar hand om pengarna åt barnet.

Reglerna kring öppnade av konto i barnens namn skiljer sig lite från bank till bank och det är därför bra att kontakta den bank du vill öppna kontot på för att veta exakt vad som gäller där.

Få en stabil ränta på sparpengarna till ditt barn med hjälp av sparkonto

På sparkonton är en vanlig ränta ca 0-1 procent per år. Det ger som vi tidigare nämnt ca 135 000 kronor när barnet fyller 18 år. En fördel med sparkonton är att du inte förlorar några pengar. Du behöver inte oroa dig för någon börskrasch eller liknande. Du kommer få den ränta som utlovats så länge pengarna finns där.

Det du däremot behöver tänka på är om du vill ha en bank med insättningsgaranti eller inte. Med insättningsgaranti menas att du kommer få tillbaka dina pengar om banken skulle gå i konkurs. Vanligtvis får du nöja dig med en lägre ränta om du väljer en bank med insättningsgaranti.

Anledningen till att vissa väljer banker utan insättningsgaranti beror på att de erbjuder en högre ränta. Om du exempelvis väljer att öppna ett sparkonto på 4spar får du idag en ränta på 10 procent om du har pengarna där i 3 år. Öppna sparkonto hos 4spar och läs mer om deras villkor här.

Få en hög avkastning på barnsparandet i aktier eller fonder

Om du istället väljer att spara pengar i aktier eller fonder är det vanligt att du får ca 6-8 procent per år. Det skulle motsvara 212 126 kronor efter 18 år med en ränta på 6 procent. Om du väljer att spara i fonder är det viktigt att du väljer en fond med låg eller utan fondavgift för att få bästa möjliga avkastning.

När du har bestämt dig för att börja spara i aktier eller fonder måste du fundera på vilken typ av konton som ska öppnas.

Spara i en kapitalförsäkring

Om du väljer att spara i en kapitalförsäkring kan du välja när pengarna ska ges och om det ska ske som engångsbelopp eller löpande under en längre tid. Du kan exempelvis välja att betala ut ett månadsbelopp till barnet.

Vid det fall du väljer att ha kapitalförsäkringen i ditt namn kan du sätta barnet som förmånstagare vilket gör att pengarna tillfaller barnet om du skulle gå bort.

Spara i ett investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto kan du både spara i aktier och fonder till barnet med det finns inga möjligheter till att ställa ut utbildningstid eller liknande villkor. Det flesta investeringssparkontona är avgiftsfria.