Spara på ett investeringssparkonto?

Av | augusti 22, 2017

Investeringssparkonto

Ska man spara på ett investeringssparkonto? Svar: Det beror på, om du tror att en vinst på över 3% per år är rimligt så är det bra. Skatten på ett investeringssparkonto (förkortas ISK) är ungefär 1% per år. Schablonen baserat på ditt kapitalunderlag i din depå (beräknas genom att sparinstitutet lägger ihop värdet av ditt sparande vid fyra tidpunkter under året).

Obs! Du har inga avdragsmöjligheter om du gör förluster i en ISK, så det gäller att undvika förlustaffärer.

Vad är ett investeringssparkonto? Svar: På en ISK kan du spara i fonder eller aktier. Du kan sälja och köpa aktier hur ofta du vill inom din depå, utan beskattning. Du behöver heller inte ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration till Skatteverket.

Kan jag överföra aktier från min kapitalförsäkring till en ISK? Svar: Nej det går tyvärr inte. Du måste sälja dina aktier på din KF och föra över likviderna till din nya ISK.

Vad händer med mina pengar om banken går i konkurs? Svar: Om banken som har din depå går i konkurs så skyddas du av investerarskyddet.

Kostar en ISK något? Svar: Nej ett investeringssparkonto skall vara gratis att använda och öppna. Det var svenska regeringen som tog fram sparformen efterom kapitalförsäkringar kunde ha dolda avgifter som småspararna drabbades av.

Vad är skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring? Svar: En kapitalförsäkring ägs av ett pensionsbolag som din bank har i sin koncern. När du handlar aktier eller fonder i en KF så äger banken dina innehav. Det innebär vidare att du inte har någon rösträtt på bolagsstämmor. Fördelen med en kapitalförsäkring är att en avräkning på utländsk källskatt görs automatiskt, vilket är en fördel om du handlar med utländska aktier.

Ett investeringssparkonto är ingen försäkring, utan ett vanligt värdepapperskonto där du äger aktierna direkt. Du kan även rösta på stämmor.

I övrigt så skiljer beräkningen av skatten, men båda beskattas endå av schanlonbeskattning.

Är det klokt att ha räntesparande på en ISK eller KF? Svar: Nej, eftersom skatten uppgår till ca 1% och sparräntan korta räntefonder endast uppgår till 0,2-1% så blir det en förlustaffär. Då är det bättre att öppna ett sparande hos nischbanker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *