Har du noll procent i ränta på kontot?

trött på dålig sparränta
Är du trött på ditt sparkonto som ger noll procent i sparränta hos någon av storbankerna? Många miljarder kronor ligger på bankkonton utan ränta alls, och eftersom vi har en inflation på 2% normalt så minskar dina pengar i värde varje år. Du går med andra ord back på att ha dina pengar på traditionella bankkonton. Vi lever i en värld med extremt låg tillväxt, efterfrågan är dålig på produkter och tjänster och västvärlden växer inte. Det här gör att bankerna inte behöver låna in kapital från privatpersoner och företag, istället lånar man av Riksbanken. Så hur får du tillväxt på dina pengar i en värld som inte växer? Bästa sättet är att placera i aktier hos företag som lever i sin egen värld och växer i sin nisch. Exempel på sådana företag är Novo Nordisk, H&M, Hexpol eller Kone. Alla är kvalitetsbolag som ofta är dyra eftersom bolagen får en hög avkastning på investerat kapital. Priset blir väldigt viktigt, men så småningom möts din avkastning på din investering och företagets ROIC. Om du inte gillar att placera i högrisktillgångar så kan du välja en mer likvid placering såsom sparkonton. Ett inlägg om hur du får en bra och trygg ränta finns här.

Många har autogiro på sitt sparande så att en del av lönen dras direkt och placeras på ett sparkonto på din storbank. Problemet med det sparandet är att det ger 0% i sparränta. Bankerna tjänar på det eftersom de använder dina pengar till utlåning, vilket gör att de får ett högt räntenetto och tjänar pengar på dig och dina sparpengar utan att behöva betala för det. Hur kan bankerna göra så här? Jo för att vanliga människor varken har tid eller kunskap att sätta sig in i hur det finansiella systemet faktiskt fungerar. Så flytta ditt buffertsparande till ett sparkonto som ger en positiv ränta som gör att du tjänar pengar istället för att förlora.

Just nu kan du få över 5% i sparränta hos HögstaSparräntans jämförelse av sparkonton.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *