Räntehöjning kommer i år?

Av | februari 14, 2018

Riksbanken har kommunicerat att de vill höja räntan i år. Kanske har vi en höjning redan under sensommaren?

Räntan höjs i år

Under morgonens räntebesked så meddelade Riksbanken att man behåller styrräntan på -0,50 procent och räntebanan pekar fortfarande på ca 1% ränta 2020-2025. Inflationen har legat kring 1,8% under senaste tiden och nu tror Riksbanken att den kan hamna lite lägre. Men troligtvis kan ändå inflationen under vissa perioder ligga runt 2% tror vi.

Troligtvis kommer vi få sen en räntehöjning i år. Vi tror dock inte att den kommer påverka sparräntan något nämnvärt, bankerna kommer fortfarande vilja skydda sitt räntenetto. Däremot kan börsen bli mer skakig eftersom höjda räntor är något negativt för placerare. Även obligationsmarknaden kan bli skakig eftersom många obligationer avkastar negativt.

Tillväxten ser okej ut

Tillväxten för Sveriges BNP ser ut att bli 2,5% i år, vilket är lagom. Inte alls någon supertillväxt, utan en mer okej tillväxt. Faran för den siffran är bostadspriserna som har börjat sjunka i storstäderna i Sverige. Trots det är Riksbankens prognos att bostadspriserna kommer att stiga då efterfrågan anses vara god. Centralbanken har i flera år stimulerat ekonomin genom att öka penningmängden vilket lär resultera i fortsatta prisuppgångar i fastigheter och värdepapper.

Vår prognos är att sparräntorna kommer ligga på de här nivåerna året ut. Möjligtvis kan vi se höjda sparräntor under 2019 som först.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *